Vores produkter

I Forvaltningsinstituttet har vi udviklet konceptet Total-forvaltning til administratorer af fonde.

Læs mere.

Vores bagland

Forvaltningsinstituttet samarbejder med en lang række lokale pengeinstitutter.

Læs mere.

Vores historie

Forvaltningen af visse kapitaler skal ifølge lovgivningen ske i en af Justitsministeriet godkendt forvaltningsafdeling.

Læs mere.

Hvorfor benytte Forvaltningsinstituttet

Vores styrker er bl.a.:

Advokater, medlemmer af fondsbestyrelser, revisorer, værger, personer med båndlagte kapitaler m.v. kan trække på Forvaltningsinstituttets ekspertise i alle spørgsmål om forvaltning af - fondes midler (herunder fondsret og fondsskatteret) - værgemålsmidler - båndlagte kapitaler (herunder rentenydelseskapitaler) Medarbejderne i Forvaltningsinstituttet bliver løbende opdateret om alt nyt inden for de respektive forretningsområder, og via disse hjemmesider vil der løbende være adgang for vore kunder og andre interesserede til at gøre sig bekendt med alt det nye. Såvel skriftlige som telefoniske henvendelser til Forvaltningsinstituttet søges altid besvaret samme dag. Ansøgning om frigivelse af beløb under værgemålsmidler og myndiges båndlagte kapitaler drøfter vi gerne med værgen/kapitalejeren eller anden rådgiver.

Læs mere.