Vores priser

Her kan du se priser på vore forskellige ydelser.

Læs mere.

Vores betingelser

Almindelige forretningsbetingelser for etablering af et kundeforhold findes her.

Læs mere.

Blanketter

Blanketter i enten pdf eller Excel format til eget brug.

Læs mere.

Satser gældende fra 1. januar 2024


Forvaltningsgebyrer


Værgemålskapitaler og båndlagte kapitaler

Kapital indtil nom. kr. 350.000 6,67% af rente- og udbytteafkast inkl. moms

Kapital nom. kr. 350.000 - 1 mio. 5,56% af rente- og udbytteafkast inkl. moms

Kapital nom. kr. 1 mio. - 5 mio. 4,45% af rente- og udbytteafkast inkl. moms

Kapital nom. kr. 5 mio. - 10 mio. 3,34% af rente- og udbytteafkast inkl. moms

Kapital nom. kr. 10 mio. > 2,23% af rente- og udbytteafkast inkl. moms


Gebyr for fondsaktiver der er registreret i Værdipapircentralen

Beholdningsændringer kr. 18,00 + kr. 9,00 pr. mio. kr. nominelt

Rentemeddelelser kr. 15,00 inkl. moms

Udtrækningsmeddelelse kr. 15,00 inkl. moms

VP-kontogebyr kr. 50,00 inkl. moms


Indeholder depotet aktier, nedsættes gebyret forholdsmæssigt. Hvis depotet kun indeholder aktier, betales der ikke gebyr.


Fondskodeafgift pr. obligationsfondskode kr. 25,00 inkl. momsFonde: Fastsættes efter aftale.Satser

Rentesatser og kurtagesatser

Rentesatser for private

Beløb til og med kr. 100.000 0,25% p.a.

Den del af beløbet, der overstiger kr. 100.000 0,75% p.a.


Rentesatser for fonde

Beløb til og med kr. 100.000 0,25% p.a.*

Den del af beløbet, der overstiger kr. 100.000 0,75% p.a.*


*: Fondes kontante indestående er begrænset af ”Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler” og skal som følge heraf investeres snares muligt og senest 3 måneder efter beløbets indsættelse.Kurtagesatser

Obligationer på NASDAQ Copenhagen (Københavns Fondsbørs)

0,15% af kursværdi under 3 mio. kr., min. kr. 175

0,10% af kursværdi over 3 mio. kr.

Investeringsbeviser fra BankInvest, Sparinvest og Sydinvest

0,15% af kursværdi, min. kr. 175
Investeringsbeviser fra øvrige investeringsforeninger

0,50% af kursværdi, min. kr. 175Noterede danske og udenlandske aktier

0,50% af kursværdi, min. kr. 175Noterede udenlandske obligationer

0,25% af kursværdi, min. kr. 175

Andre priser

Gebyrer

Specielt for fonde

Udbetaling af legatportioner 25 kr./stk.

Indberetning af legatportioner og bestyrelseshonorar 25 kr./stk., min., 250 kr. inkl. moms


Andre arbejdsopgaver 625 kr./time inkl. momsEkspeditionsgebyrer for pantebreve

Opkrævning af ordinær ydelse 31,25 kr./stk. inkl. moms

Påkravsmeddelelse 125 kr./stk. inkl. moms

Respektpåtegning pr. pantebrev 562,50 kr. inkl. momsØvrige gebyrer

Betalingsgebyr 40 kr./stk.

Engagementsoversigt 625 kr.

Andre arbejdsopgaver - herunder udarbejdelse af proformaopgørelse m.v.

625 kr./time inkl. moms

Revision af værgemålsregnskab

1.250 kr. inkl. moms

Kundegebyr 625 kr. inkl. moms. Hæves på kundens konto ultimo december måned.

Administration af værgemål 1.250 kr. inkl. moms årligt. Hæves på kundens konto halvårligt ultimo juni og ultimo december måned.