Vælg venligst kundetype:

Mindreårige med formue

Er du værge eller forælder til et barn, som har modtaget en erstatning, en arv eller en pengegave?

Voksne under værgemål

Er du værge for en formuende voksen, som ikke er i stand til at varetage sin egen økonomi?

Personer med båndlagt arv og gave

Har du modtaget en arv eller en pengegave, som du endnu ikke råder over?

Fonde

Er du med i bestyrelsen for en ikke-erhvervsdrivende fond, der uddeler legater med videre?