Vores priser

Her kan du se priser på vore forskellige ydelser.

Læs mere.

Vores betingelser

Almindelige forretningsbetingelser for etablering af et kundeforhold findes her.

Læs mere.

Blanketter

Blanketter i enten pdf eller Excel format til eget brug.

Læs mere.

Vores styrker

Vores styrker er bl.a.:

Advokater, medlemmer af fondsbestyrelser, revisorer, værger, personer med båndlagte kapitaler m.v. kan trække på Forvaltningsinstituttets ekspertise i alle spørgsmål om forvaltning af
- fondes midler (herunder fondsret og fondsskatteret)
- værgemålsmidler
- båndlagte kapitaler (herunder rentenydelseskapitaler)

Medarbejderne i Forvaltningsinstituttet bliver løbende opdateret om alt nyt inden for de respektive forretningsområder, og via disse hjemmesider vil der løbende være adgang for vore kunder og andre interesserede til at gøre sig bekendt med alt det nye.

Såvel skriftlige som telefoniske henvendelser til Forvaltningsinstituttet søges altid besvaret samme dag.
Ansøgning om frigivelse af beløb under værgemålsmidler og myndiges båndlagte kapitaler drøfter vi gerne med værgen/kapitalejeren eller anden rådgiver.

Vores historie

Vores baggrund er:

Forvaltningen af visse kapitaler skal ifølge lovgivningen ske i en af Justitsministeriet godkendt forvaltningsafdeling.
FORVALTNINGSINSTITUTTET for Lokale Pengeinstitutter blev stiftet i 1966 af De danske Provinsbankers Forening og Københavnske Bankers Forening af 1920 under navnet Bankforeningernes Forvaltningsinstitut. Navnet blev ændret i 1994, fordi Københavnske Bankers Forening var ophørt, og Provinsbankforeningen havde ændret navn til Lokale Pengeinstitutter.

De større pengeinstitutter oprettede forvaltningsafdelinger i eget regi, mens flertallet af de to nævnte foreningers medlemmer enten ikke ønskede at oprette eller ikke kunne opnå Justitsministeriets godkendelse af egen forvaltningsafdeling.
Baggrunden for de godkendte forvaltningsafdelinger var den politiske beslutning om privatisering af Overformynderiet, hvorved såvel midler som forvaltningsfunktion blev overført til de private pengeinstitutter.

I dag findes der i alt 8 godkendte forvaltningsafdelinger, heriblandt FORVALTNINGSINSTITUTTET for Lokale Pengeinstitutter. Forvaltningsinstituttet er under tilsyn af Civilstyrelsen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Bankdirektør Lars Frank Jensen (formand), Kreditbanken
Adm. direktør Jan Walther Andersen (næstformand), Arbejdernes Landsbank
Bankdirektør Jens Odgaard, Hvidbjerg Bank
Adm. direktør Per Munck, Skjern Bank
Adm. direktør Martin Baltser, Middelfart Sparekasse