Fonde


Så nemt bliver du kunde.Kontakt os på mail forv@forv.dk eller telefon 33 69 17 77 for et tilbud om Totalforvaltning eller Delforvaltning – du kan læse mere om vores forvaltningskoncepter her.For at kunne give dig et tilbud, har vi brug for følgende:
• Fondens vedtægter/fundats
• Seneste godkendte årsregnskab
Vi sender dig et tilbud på Totalforvaltning eller Delforvaltning. Tilbuddet er gældende i 6 måneder.

Når tilbuddet er accepteret – indsender du følgende:

• Evt. stiftelsesdokumenter
• Bestyrelsesfortegnelse – her kan I vælge mellem fysisk underskrift eller elektronisk underskrift.
• Legitimation på alle bestyrelsesmedlemmer:
 - Gule sundhedskort (adressedokumentation)
 - Kørekort eller pas (billeddokumentation/legimitation)


Gyldig legitimation:
Sundhedskortet skal være med den aktuelle adresse og fuld visning af cpr. nr. Ved adresseændring skal kopi af det nye sundhedskort indsendes.
Legitimationen skal være gyldig på indleveringstidspunktet.


Kvalitetskrav:
Kopierne af ovenstående materiale skal være af en høj kvalitet, billede og tekst skal fremgå klart og tydeligt.
Hvis ikke vil nyt materiale skulle indsendes.


Indsendes på mail forv@forv.dk eller sikkermail@forv.